COVID-19 Recursos d’informació gratuïts

Una de les missions d’EBSCO és proporcionar informació rellevant i fiable, per aquest motiu, s’ha creat el Centro de Recursos de la Enfermedad del Coronavirus de EBSCO (COVID-19) amb informació, enllaços i estadístiques d’interès per als investigadors i professionals. Aquest centre es va actualitzant diàriament.

També posa a la disposició de tothom una sèrie de recursos totalment gratuïts: Trusted Open Access Resources

Per més informació, adreçau-vos al servei Deman@, la biblioteca respon