La UIB Participa en la Declaració de Barcelona per la Informació de Recerca en Obert

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha participat en l’elaboració de la Declaració de Barcelona per la Informació de la Recerca en Obert, l’objectiu principal de la qual és promoure la transparència i l’accessibilitat en la gestió, avaluació i comunicació de la ciència.


La Declaració de Barcelona, impulsada per universitats, centres de recerca i entitats avaluadores de tot el món, pretén fomentar l’accés obert a les metadades generades per la recerca científica. Això inclou metadades bibliogràfiques, metadades sobre els programes, fonts o instruments utilitzats, informació sobre finançament i subvencions, així com detalls sobre organitzacions i col·laboradors en la recerca. Per a això, s’assumeixen quatre compromisos clau:

  1. Adoptar l’obertura com a la norma per a la informació de recerca.
  2. Col·laborar amb serveis i sistemes que donin suport i permetin l’obertura de la informació de recerca.
  3. Donar suport a la sostenibilitat de les infraestructures que permeten l’obertura de la informació recerca.
  4. Promoure l’acció col·lectiva per accelerar la transició cap a l’obertura de la informació de recerca.


Es considera que en massa ocasions l’avaluació de la ciència es basa en informació tancada i gestionada per proveïdors amb finalitats de lucre, els quals imposen restriccions a l’ús i reutilització de la informació. Per tant, és necessària una renovació que permeti adoptar una presa de decisions transparent i imparcial, basada en informació oberta i accessible.


El compromís de les entitats signants és oferir infraestructures acadèmiques, com repositoris, bases de dades, arxius de programes o sistemes d’informació d’accés obert. Així doncs, la participació de la UIB en aquesta iniciativa reforça el seu compromís amb el moviment global que promou una ciència oberta i transparent, com ja es venia fent amb la participació a CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment), coalició internacional que treballa per a definir nous criteris d’valuació de la recerca.


El text complet de la declaració i més informació sobre la iniciativa es poden consultar en <barcelona-declaration.org>.