Obtén 1 crèdit ECTS amb el curs en línia de la biblioteca

Ja saps que la biblioteca té un curs virtual d’autoformació que et dona un crèdit ECTS? És el curs  Com cercar informació a la biblioteca, gestionar la bibliografia i fer un ús ètic de la informació. De manera autònoma i sense temporització es treballen els continguts i els recursos relacionats amb cercar informació acadèmica, gestionar la bibiografia i fer un ús ètic de la informació.

El curs consta de cinc BiblioClips:

Pots accedir i inscriure’t als BiblioClips des de la teva Aula Digital o des de la web de la Biblioteca de l’Estudiant, a l’apartat Autoformació.

Adreçat a tota la comunitat universitària, però principalment als estudiants de la UIB. Si se superen totes les activitats dels cinc BiblioClips s’obté un crèdit ECTS.

Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon.